Informační povinnost správce

Vážení klienti,

na tomto místě si Vás naše společnost dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje,  a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Advanced Monitoring Services s.r.o.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Advanced Monitoring Services s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Advanced Monitoring Services s.r.o.
K metru 186/4
155 00, Praha Zličín
Tel. +420 731 628 000
support@co2monitoring.cz

3. Máte pověřence pro ochranu osobních údajů?

Naše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla na základě vaší poptávky o nacenění nebo pro realizaci služeb, které dodáváme, nebo v rámci záruční lhůty a pozáručního servisu. Zajímá nás také váš názor a spokojenost v dlouhodobém horizontu a proto chceme mít možnost vás kontaktovat v rámci budoucích obchodních nabídek nebo aktivit. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákona.

5. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

V běžných případech ne. Výjimku tvoří například spolupráce na realizaci technických řešení s našimi dodavateli a realizačními společnostmi.

6. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

7. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

10. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

11. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

13. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.