Monitoring CO2

Zajistěte vašim žákům a učitelům zdravé prostředí, ve kterém se budou cítit dobře.

Pořiďte si monitoring CO2 od nás také jako měsíční službu. O vše ostatní se postaráme.

O nás

Jsme odborníci na monitorování kvality vzduchu

Patříme do skupiny největších společností v Česku podle počtu realizací zabývající se výrobou a montáží průmyslových čidel (Skupina IQ Tec a Prologue).

V roce 2023 jsme založili společnost Advanced Monitoring Services s.r.o. se zaměřením na monitoring kvality vzduchu ve školách a školních prostorách, abychom vám mohli poskytovat řešení ušitá na míru.

Poskytujeme školám jednoduchá i vyspělá řešení

Umíme najít vhodné řešení pro každou školu, bez ohledu na současnou úroveň technického zázemí a způsobu vtápění.

Monitorování prostor nevyžaduje z vaší strany téměř žádnou další péči.

Úhradu nákladů si můžete rozložit v čase.

Součástí našich řešení pro vás je také bezplatná podpora zákaznického centra.

Navrhujeme řešení
z těch nejlepších komponent v oboru

Zabýváme se vlastním vývojem, montáží, provozem čidel, při kterém volíme jen prověřené komponenty světových výrobců.

Komponenty a součástky vybíráme tak, aby řešení dosahovala dlouhé životnosti bez potřeby zásahů ze strany koncového zákazníka.

Nad rámec zákona vám proto poskytneme rozšířenou záruku GARANCE +18 měsíců.

Zákon a povinnost monitorování CO2 ve školách

Platným předpisem pro větrání škol je v současné době Vyhláška č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, kde se stanovuje odpovídající dávka čerstvého vzduchu v prostorách s daným počtem žáků.

Povinnost na kontrolu vzduchu bude nově řešit také připravovaná Vyhláška číslo 6. od Ministerstva zdravotnictví, která by měla vejít v platnost na počátku roku 2024.

Kvalita vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého CO2 ve vnitřních prostorách a tedy i v učebnách se hodnotí v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění (Vyhláška o technických požadavcích na stavby).

Prakticky to znamená vybavit prostor, učebnu, třídu monitorovacím zařízením, které v reálném čase měří hladinu CO2 a signalizuje limitní úroveň koncentrace CO2 ve vzduchu nebo upozorní na jeho případné překročení nad stanovenou normu. Pokud je limit CO2 ve vzduchu překročen, je nutné prostor vyvětrat.

Produkty & služby

Hlídač CO2
a kvality vzduchu

Čidla CO2 jsou instalována v prostorách školy, automaticky monitorují úroveň CO2 ve vzduchu a v krátkých časových intervalech zasílají data do centrální evidence.

Pokud je překročena úroveň CO2 v dané místnosti nad stanovenou úroveň, čidlo vizuálně upozorní personál ve třídě a zašle informaci do aplikace / centrální evidence. Systém je navržen jako bezúdržbový.

Systém monitoringu CO2 je možné kdykoliv doplnit také o další měřící moduly – evidence otevřených oken a větrání nebo řízené vytápění místností.

  • Nezávazný návrh monitoringu CO2
  • Montáž, doprava a osazení čidel
  • SW pro sběr informací o stavu CO2
  • Nastavení monitorování CO2
  • Roční certifikace čidel a systému
  • GARANCE +18 měsíců navíc
  • SOS zákaznická linka
  • Servisní podpora 5 dní v týdnu

Řízení tepelné pohody ve škole

Monitorování teploty, úrovně CO2, vlhkosti a dalších veličin je zaintegrováno do (existujícího) systému větrání a vytápění prostor vaší školy podle navoleného scénáře, jako jsou školní dny, prázdniny nebo víkendy.

Řídící systém ve formě intuitivní webové aplikace ovládá vytápění a nakládá s energiemi tak, aby nedocházelo k plýtvání.

Systém je navržen jako plně bezdrátový a bezúdržbový. Není proto potřeba vynakládat prostředky a čas na stavební práce v objektu školy nebo během provozu.

  • Návrh řešení monitoringu CO2 a kompletní tepelné regulace
  • Možnost rozložení plateb v čase
  • Ovládací hlavice pro regulaci topení
  • Okenní čidla ve třídě, v prostorách
  • SW pro sběr informací ze systému čidel
  • Roční certifikace čidel a systému
  • GARANCE +18 měsíců navíc
  • SOS zákaznická linka
  • Servisní podpora 5 dní v týdnu

Kompletní řešení
na míru

Monitorovací a řídící služby je možné doplnit k jakémukoliv technickému řešení ve škole.

Záleží jen na vás, zda se o monitoring budete chtít postarat sami, s pomocí vašeho personálu, nebo nám jej celý svěříte.

Rádi se postaráme o provoz plně integrovaného systému nakládání s energiemi tak, aby v prostorách školy panovalo během celého roku dobré klima a tepelná pohoda.

Automatické řízení 24/7/365.

  • Evidence stavu teploty / CO2 / vlhkosti v prostorách školy
  • Hlídání otevřených oken a dveří
  • Komplexní řízení regulace na dálku s webovou aplikací
  • Nastavení a řízení optimalizace nákladů za energie v čase
  • Servisní podpora 5 dní v týdnu
  • GARANCE +18 měsíců navíc
  • SOS zákaznická linka
  • Servisní podpora 5 dní v týdnu

Proč monitorovat kvalitu vzduchu a CO2 s námi?

Rychlá montáž bez narušení výuky

 • Rychlá realizace zapojení všech prvků.
 • Montáž bez potřeby zásahu do existujících konstrukcí.
 • Odborná instalace mimo vyučovací hodiny, nebo o víkendu nenaruší výuku.
 • Možnost volby krabicového řešení bez potřeby odborné instalace – jednoduché zapojení čidla CO2 a okamžité měření.

Dovolte si řešení jako měsíční službu

 • Možnost pořízení monitoringu CO2 jako služby.
 • Bez vysokých vstupních investic na vaší straně.
 • Jen pravidelné měsíční platby za poskytované služby na základě smlouvy.
 • Technické řešení není evidováno jako váš majetek. 
 • Pokrýváme veškeré záruky a řízení provozu.

Garance a rozšířený pozáruční servis

 • Jsme společnost s detailní znalostí provozu škol.
 • Nabízíme možnost reportingu hodnot a pravidelné roční certifikace instalovaných měřidel.
 • Poskytujeme prodlouženou GARANCI +18 měsíců, tj. prodloužený pozáruční servis zdarma nad rámec zákona.

Snadná integrace do stávajících systémů

 • Řešení umožňuje hladkou integraci se vsemi jiz existujicimi systémy ve vaší škole.
 • Termoregulace, CO2, řízení spotřeby energií, provoz kotelny a další.
 • Rychlé zaučení vašeho personálu nebo plný outsorcing řízení na nás.

Reference

Otázky a odpovědi

CO2 je zkratka pro oxid uhličitý (dříve se používal pojem kysličník uhličitý). Jedná se o bezbarvý plyn bez zápachu, který se v malém množství vyskytuje v atmosféře, kde vytváří tzv. skleníkový efekt.

Oxid uhličitý má molekulu tvořenou jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. Je těžší než vzduch a v pevném skupenství je znám také jako suchý led. Tento plyn vzniká při dokonalé oxidaci organických sloučenin, jako je spalování a dýchání. V místnostech se koncentrace CO2 zvyšuje díky našemu dýchání.

Vysoké koncentrace oxidu uhličitého v uzavřených prostorách, jako jsou ložnice, školní učebny a kanceláře, mohou snižovat výkonnost a ohrožovat zdraví.

Základním platným předpisem pro větrání škol je v současné době Vyhláška č. 343/2009 Sb. (dříve 410/2005), o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, kde se taxativně stanovuje dávka čerstvého vzduchu v prostorách s daným počtem žáků.

Povinnost na kontrolu vzduchu bude nově řešit také připravovaná Vyhláška číslo 6 od Ministerstva zdravotnictví, která by měla vejít v platnost 1.1.2024.

Kvalita vzduchu a konkrétní koncentrace oxidu uhličitého CO2 ve vnitřních prostorách a tedy i v učebnách se hodnotí v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) a ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 20/2012 Sb.). Dalším předpisem je Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Monitorování úrovně CO2 jako takového není v současné době povinné, ale, kontrola kvality vzduchu v prostorách, ve třídách a místnostech bude povinná a to na základě připravované vyhlášky platné v průběhu roku 2024, kam patří také měření obsahu oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší. Předpokládá se, že vedení škol bude mít určitý čas na přípravu a naplnění vyhlášky.

Nepředpokládá se, že bude nová vyhláška přesně určovat, jakým konkrétním technickým způsobem se musí monitoring CO2 v prostorách školy provádět. Vedení školy si tak může zvolit vlastní vhodné řešení, jak bude k této povinnosti přistupovat.

Montáž monitoringu je velmi rychlá, protože není potřeba zasahovat do stávajících konstrukcí a pohybuje se v rádu 1-3 dnů práce na školu podle její velikosti. I velké školy s počtem žáků nad 400+ umíme osadit automatickým monitoringem a řídící jednotkou během několik dní, např. přes jeden víkend.

Otázka celkové ceny monitoringu je spojená se dvěma základními faktory

1 / s počtem prostor (třída, jídelna, šatny, tělocvična apod.), ve kterých se bude monitoring provádět a 2/ s vybranou technickou variantou monitorovacího zařízení.

Vybavení jedné třídy profesionálním monitorovacím zařízením CO2 se pohybuje přibližně mezi 7.000 – 9.000 Kč. Díky automatickému řešení se nebudete muset  o cokoliv starat, jako je např.: výměna baterií, nastavování hladiny CO2, přesouvání měřáků v prostorách, historická evidence naměřených hodnot a další. Při větším počtu tříd se bude cena na jednu třídu pohybovat u spodní hranice cenové indikace.

Naše montáž provoz nenaruší. Čas realizace montáže přizpůsobíme vašim potřebám a možnostem, aby nedošlo k žádnému narušení vaší výuky nebo aktivit. Jsme připravení pracovat o víkendech i mimo školní vyučovací hodiny.

Kromě zákonné povinnosti 24 měsíců od montáže můžeme poskytnout i mimořádnou GARANCI na prodloužení záruky na provoz monitoringu o dalších +18 měsíců. Hlavním důvodem je kvalita a stabilita našeho vlastního systému a ty nejkvalitnější elektronické komponenty, ze kterých se monitorovací systém skládá. Čidla jsou namontována na jednom místě staticky, nepřenášejí se, nepotřebuji údržbu nebo výměnu baterií a tím je také zajištěna jejich dlouhá provozní životnost.

Ano, taková řešení také běžně realizujeme.
Naše společnost se zabýva komplexními řešeními pro partnery v průmyslu a v obchodu s mnoha tisíci instalovanými čidly. Zakomponování monitoringu teploty, vlhkosti, CO2 a vytápění umíme propojit do jednoho celku, bez ohledu na to, jaký je váš stávající topný systém. Řízení monitoringu v návaznosti na řízení vytápění a větrání si budou vzájemně „rozumět“. Konkrétní řešení vám navrhneme na základě vaší situace a potřeb.

Ano, naše technické řešení je plně škálovatelné.

Pokud se rozhodnete v budoucnosti monitorování kvality vzduchu nebo teploty ve třídách, prostorách školy rozšířit o centrální řízení vytápění školy, monitoring otevřených oken nebo řízení teploty během školního roku podle vaších potřeb nebo aktivit, je to možné a rádi vám takové řešení doplníme.

Ne, nikoho nepotřebujete – náš systém je navržen jako automatický bez další potřeby zásahu nebo denního řízení na vaší straně, pokud budete přát. Naopak, pokud se bude váš kolega, např. správce se sytémem chtít naučit pracovat samostatně, poskytneme mu školení, aby si mohl nastavení monitoringu administrovat sám.

Naše technologie nejsou závislé na pravidelné výměně vybitých baterií v čidlech. Díky tomu umožňují naše čidla měřit a kontrolovat veličiny ve velmi malých časových intervalech a předávat je radiovým signálem bezdrátově do sběrnice a do interní databáze bez zásahu třetích osob.

Cena vychází z technického řešení systému a jeho komponent. Můžete si vybrat mezi škálou cenových variant. Levnější řešení budou znamenat více práce na vaší straně jako je například: výměna baterií, žádná možnost napojení na sytém větrání, evidenci otevřených oken / dveří, systém ventilace a vytápění, nebo limitovaná možnost mít k dispozici historii údajů pro případnou budoucí kontrolu apod.

Pokud hledáte řešení, kde se téměř o nic nemusíte od montáže starat, systém je automatický, sbírá a vyhodnocuje po celou dobu stav kvality vzduchu, je stabilní a škálovatelný s vašimi stavajícími nebo budoucími řešeními, potom jsme pro vás vhodným partnerem, který vám zajistí kvalitní řešení.

Kontakt

Tomáš S.

Obraťte se na nás kdykoliv s vaším dotazem, rádi vám srozumitelně poradíme tak, abyste si uměli vybrat to správné řešení.

Zavolejte nám na +420 778 708 177

Tereza P.

Pokud máte zájem o poskytnutí nezávazné konzultace nebo řešení pro vaši školu, prosím, napište nám. Odpovíme písemně nebo vám zavoláme  nazpět v čase, který si sami určíte.